Rør i Rør

Det er ingen selvfølge at vi skal kunne drikke vannet vårt rett fra springen. Det mange kanskje ikke tenker over er at det kreves korrekt utstyr og rør helt fra kilden til tappestedet for å sikre vannkvaliteten. Valg av rørsystem er derfor viktigere enn du kanskje tror.

Neste side