Utekran

En frostfri utendørskran er en type kran som er utviklet for å tåle kulde og frost uten å fryse fast. Her er noen viktige ting å vite om frostfrie utendørskraner: En frostfri utendørskran fungerer ved å ha en lengre kranstamme enn vanlige kraner, som gjør at ventilen som stenger vannstrømmen befinner seg inne i en varm del av bygningen.  Det er viktig å huske på at selv om kranen er frostfri, kan slangen som er koblet til kranen fortsatt fryse til. Derfor bør man alltid tømme slangen for vann etter bruk, og sørge for at den ikke henger igjen ute i kulda. En annen ting å være oppmerksom på er at frostfrie utendørskraner kan være mer utsatt for lekkasjer på grunn av den lengre kranstammen. Det er derfor viktig å følge produsentens anbefalinger for installasjon og vedlikehold, og å sjekke kranen jevnlig for eventuelle lekkasjer.Frostfrie utendørskraner kan være et godt valg for å unngå frosne kraner og vannskader på grunn av kulde. Men det er viktig å huske at selv om kranen er frostfri, kan andre deler av vannsystemet i bygningen fortsatt fryse til. Det er derfor viktig å ta andre forholdsregler, som å isolere rør og sørge for god lufting i kjeller og loft. Vi forhandler kjente merker som FMM, Oras og Gustavsberg. Husk at vi også forhandler reservedeler.