Enova nye satser

Enova justerer tilbudet i Enovatilskuddet høsten 2023

Enova gjør endringer i Enovatilskuddet til høsten. Nytt støttetiltak lanseres, noen støttesatser reduseres og kravet til fakturadokumentasjon endres.

 

Nytt støttetiltak - Varmepumpebereder

Fra 1. september lanserer Enova Varmepumpebereder som et nytt støttetiltak. Boligeiere kan få inntil 5000 kroner i støtte for en varmepumpebereder. Varmepumpebereder anbefales for den som trenger en ny varmtvannsbereder og bor i en bolig uten vannbårent varmeanlegg. 

 

Justerte støttesatser

Fra 1. oktober reduseres støtten til Solcelleanlegg, Balansert ventilasjon, Lett elmotorsykkel og Smart varmtvannsbereder. Dato for justeringer og nivå på støttesatser fremgår av tabellen nedenfor.  

 

Oversikt over nedjustering av støttesatser i Enovatilskuddet fra 1. oktober

TILTAK

DAGENS STØTTESATS  

1. OKTOBER

Solcelleanlegg

 

7 500 kr +

2 000 kr per kW 

7 500 kr +

1 250 kr per kW 

Balansert ventilasjon 

10 000 kr 

5 000 kr  

Lett elmotorsykkel

15 000 kr 

11 000 kr  

Smart varmtvannsbereder

5 000 kr 

4 000 kr 

 

Registrer i tide for å få dagens støttesats

For å få dagens støttesats må søker registrere saken i vår søknadsportal dagen før støttesats reduseres. Det vil si at dersom søker skal få dagens støttesats må tiltaket både være ferdigstilt og registrert med faktura i Enovas søknadsportal innen 30. september 2023.

 

Krav til fakturadokumentasjon endres

Fra 1. september endres kravet til fakturadokumentasjon fra 20 til 12 måneder. Det vil si at fakturadokumentasjon ikke kan være eldre enn 12 måneder fra søknadstidspunkt. 

 

 

Med vennlig hilsen

Enova SF