terjesen2

MENNESKENE

Petter Davidsen

Daglig leder/VVS ingeniør

Morten Davidsen

Prosjektleder/bolig

Kathleen Hellman

Kontorsjef

Susanne Sørensen

Regnskapsmedarbeider / prosjektassistent

Betty Høivik

Sentralbord

Nicolai Hodne

Prosjektsjef

Stig Rafaelsen

Prosjektleder

Nils-Jacob Møyland

Prosjektleder

Birgitte Davidsen

Prosjektleder

Ervin Perez

Prosjektleder

Ole Morten Davidsen

Prosjektleder

Dag Mathisen

Prosjektleder/Service

Markus Kaltvedt

Servicesjef

Henning Johansen

Butikksjef

Kaj Boldt

Selger VVS / Ansvarlig Ute Spa

Roger Conradsen

Lager-ekspeditør