terjesen2
Terjesen

Vedlikehold av hus og hytter

SERVICEAVTALER FOR HYTTER

Vi kan være behjelpelig med vannpåsetting på hytter. Vi vil da sette på vannet, montere på kraner batterier og gjør alt slik at dere kan ta i bruk sanitærutstyr når dere skal på hytten ved våren-sommeren.

Som en del av servicenavtalen kan vi også vinterklargjøre hytten. Da vil vi montere ned batterier- kraner og stenge av vannet.


KLOAKKPUMPESTASJONER

Vi kan tilby årlig service på pumpestasjoner for næring og privat kunder.

Denne sjekken inneholder blant annet lekkasje på pumpeledning, kontroll av kritiske ting på pump(ene) som motorolje, motorkabel, løftekjetting og hjulet (retning og om det sitter noe i hjulet som ikke skal være der), ting som ikke skal være i kummen (fremmed fragmenter som tørkepapir osv) blir fjernet, all utrustning blir sjekket og det blir foretatt en funksjonskontroll for å se at alt fungerer som det skal med mer.


GASSERVICE

Vi kan tilby årlig service på gassanlegg for gasskap og peiser for næring og privat kunder.

Denne servicen inneholder blant annet sjekk for lekkasje i skap og røranlegget, at tenner fungerer, pilot flamme, batterier i peis og kontroll, rengjøring med mer.


VARME

Vi kan tilby service på varmeanlegg for næring og privatkunder.

Denne sjekken inneholder blant annet sjekk av trykk, lekkasjer, elektronikkstyring for gulvvarme, evt. varmepumpe, rensing av siler, pumper og ekspansjonskar med mer


SPRINKLER

Vi har FG godkjente mannskaper og kan tilby årlig service på sprinkelanlegg.

Denne sjekken inneholder blant annet for lekkasje, sjekk av trykk, alarmtest, at skap inneholder nøkkel og nødvendige antall hoder, at ventiler er riktig merket, hydraulisk alarmklokke med mer.


Kontakt oss for mer detaljert informasjon og tilbud