terjesen2
Terjesen

Vakttelefon

Akutt hjelp?

Akutt vannlekkasje eller tette rør? Vi er tilgjengelig 24 timer i døgnet 365 dager i året.

Ring vår vakttelefon hvis du har behov for hjelp utenfor ordinær åpningstid.

Mandag-fredag 15.30-07.30
Fredag-mandag 15.30-07.30

Alle helger og helligdager

980 99 000