terjesen2
Terjesen

Utendørs spa - tips & råd

Når du anskaffer deg et massasjebad, blir du en lykkelig eier av mer velvære og økt livskvalitet, et massasjekar krever imidlertid også rengjøring og vedlikehold.

Det stilles spesielle krav til rengjøring og vedlikehold av et massasjebad, det skyldes blant annet

 • At vanntemperaturen er høy.
 • At vannet filtrerer og gjenbrukes flere ganger.
 • At det er skjulte rørsystemer


Det er likevel ingen sak å sikre at vannkvaliteten og hygienen hele tiden er på topp. Det kreves bare at du bruker riktige SpaCare- produkter til riktig tid. I serien til SpaCare finner du produkter som takler enhver utfordring.

For at du skal kunne velge riktige SpaCare-produkter, må du vite noe om vannkvaliteten i massasjebadet. Du må måle om vannet har riktig kjemisk balanse. Det gjør du ved å foreta noen enkle vannanalyser. Det er tre måter å måle vannet på:

 • Testtabletter gir et svært nøyaktig resultat. Til gjengjeld tar det tid å foreta målingen på denne måten.
 • Teststripes gir et raskt måleresultat. Til gjengjeld blir resultatet mindre nøyaktig.
 • Scuba digital tester/photometer.


Når du har resultatet av vannanalysene i massasjebadet, kan du brukte SpaCare-produkter til å justere verdiene til ønsket nivå.


Finn den rette balansen

For at du skal kunne oppnå følelsen av balanse og velvære når du bruker massasjebadet, må også badevannet ha perfekt balanse:

pH-verdi 7,0-7,4

Badevannet må ikke være for surt, og heller ikke for basisk. Det handler om å finne en verdi som er så nær din egen fysiologiske pH-verdi som mulig. Med en optimal pH-verdi sikrer du samtidig at desinfeksjonsmidlene fungerer som de skal.

Slik øker du pH-verdien

Tilsett enten flytende SpaCare pH Up Liqiud eller konsertert Granular. Bruk helst Granulat hvis det er snakk om store mengder vann.

Slik reduserer du pH-verdien

Tilsett flytende SpaCare pH Down Liquid eller konsentrert Granular. Bruk helst granulat hvis det er snakk om store mengder vann.

TA (total alkalitet): 80-120mg/l

Alkaliteten viser hvor store mengder alkaliske salter som er oppløst i badevannet.

Slik øker du verdien

Hvis alkaliteten er for lav, kan det gi store utslag på pH-verdien. Med SpaCare Alka Up kan du øke verdien, noe som gjør det mye enklere å kontrollere pH-verdien i vannet.

Slik reduserer du verdien

Hvis alkaliteten er for høy, blir vannet uklart, og det er vansklig og justere pH-verdien. SpaCare Alka Down reduserer verdien og løser dermed problemet.

Kalsiumhardhet 200-300 mg/l

Du har sikkert hørt vann omtalt som «bløtt» eller «hardt». Det handler om hvor mange kalsiumsalter og magnesiumsalter det er i vannet. Når verdien er lav, sier vi at vannet er bløtt. Bløtt vann er aggresivt overfor betong, fliser og fugematerialer

Slik gjør du vannet hardere

Hvis verdien er for lav kan du øke den ved å tilsette SpaCare Calcium Up.

Cyanursyre: maks. 150 mg/l

Når du bruker de forskjellige desinfeksjonsmidlene med kloreffekt fra SpaCare, blir det gradvis mer og mer cyanursyre i vannet. Inntil en viss grense er det godt for vannet, men hvis verdien overstiger 150 mg/l, vil det svekke kloreffekten.

Slik reduserer du verdien

For å få cyanursyre innholdet ned må du skifte vannet i ditt massasjebad helt eller delvis.

TDS (total dissoved solids):

200-500 mg/l

For hver gang du bruker et massasjebad, vil mengden av forskjellige hardhetssalter I vannet øke. TDS-verdien viser deg hvor stor konsentrasjonen av disse saltene er. Det er denne verdien som viser deg hvor lenge du kan fortsette å gjenbruke badevannet.

Slik reduserer du verdien

Det er bare en måte å justere TDS på, og det er å helt eller delvis skifte badevannet.


Når skal du skifte vannet

Som en tommelfingerregel skal vannet skiftes helt eller fortynnes når TDS har økt med 1000 mg/l over det taller du målte første gang du fylte massasjebadet. Derfor er det viktig at du måler TDS når du fyller karet første gang, slik at du har et TDS-tall å regne ut fra ved senere målinger.

Eksempel: Hvis TDS er 100 mg/l første gang du måler, må du skifte eller fortynne vannet når målingen viser 1100 mg/l. TDS-verdien bør aldri overstige 3000 mg/l.


Velg riktig desinfeksjonsmiddel


Den mest effektive måten å desinfisere badevannet på er å bruke klorholdige produkter. I SpaCare sortimentet finner du imidlertid også klorfrie desinfeksjonsmidler og produkter til desinfeksjon med elektro-lyse. De ulike typene desinfeksjonsmidler har forskjellige farger

 • Produkter med kloreffekt har en rød bølge på etiketten.
 • Klorfrie produkter og produkter til desinfeksjon med elektrolyse har en grønn bølge på etiketten.


SpaCare produkter med kloreffekt:

 • SunWac 9 -5 g hurtigoppløselig brusetblett med duft av furunål
 • SunWac 12-10 g hurtigoppløselig brusetablett med duft av furunål.
 • MiniChlor – lettoppløselig granulat
 • TapTwenty – 20 g sakteoppløselig tablett


Klorfrie SpaCare-produkter

 • Active Oxygen Granular
 • Oxyplus Activator Liquid
 • Bromin tabs 20 g langsomt oppløselig tabletter
 • Spachock Granulat


Produkter til desinfeksjon med elektrolyse:

 • BioBromide-salt til bromelektolyse.
 • Expo-salttablett til korelektrolyse.


OxyBox

Active Oxygen-systemet er et behagelig luktfritt alternative til klor- og bromholdige desinfeksjonsmidler for sikring av den hygieniske kvaliteten på vannet i uten- og innendørs spabad. Systemet består av to produkter som skal brukes sammen: Active Oxygen Granular og OxyPlus Activator Liquid for langtidsdesinfeksjon.


Filtrering av badevannet


SpaCare-produkter bidrar til å holde vannet delikat, innbydende og rent. Men hvis du ønsker fullstendig krystallklart vann, må du også filtrere vannet.

Når du filtrerer vannet, renser du det for kroppsoljer, kosmetikkrester og andre fysiske partikler som flyter rundt i vannet og er med på å gjøre det grumsete og uklart.

Massasjebad er vanligvis utstyrt med et utskiftbart filter, et såkalt Patron Filter-anlegg. Med SpaCare Filter Cleaner kan du rengjøre filteret når det har vært i bruk en stund. Det er lurt å ha to filterpatroner, slik at den ene kan brukes mens den andre ligger i bløt i en renseoppløsning bestående av SpaCare Filter Cleaner.

Hvis massasjebadet har engangsfilter, behøver du ikke rense filteret, men du må i stedet skifte filterelement med jevne mellomrom.


Vask deg før du bader

Du forurenser badevannet 200 ganger mer hvis du ikke vasker deg før du setter deg i karet. Derfor bør du vaske deg grundig før du bruker massasjebadet. Det gir deg en mer behagelig opplevelse, og det letter rengjøringen.


Hold rørsystemet rent

Det holder ikke bare tømme ut det brukte badevannet og fylle massasjebadet med nytt friskt vann. Det kan nemlig skjule seg bakterier i rester av kroppsfettet i rørene. Fettet bygger med tiden opp en såkalt biofilm som reduserer vannkvaliteten.

Derfor må du sørge for regelmessig rengjøring av hele systemet. Heldigvis er det en enkel sak når du bruker SpaCare Biofilm Cleaner. Husk bare at ingen må bade i vannet som er tilsatt Biofilm Cleaner.

Hvis du samtidig bruker et SpaCare-desinfeksjonsmiddel i vannet når du bader, sikrer du at vannhygienen er helt på topp.


Sjekklisten – Slik behandler og vedlikeholder du et massasjebad


Daglig vedlikehold

 • La filteret kjøre i minst to timer hver dag for å fjerne partikler og faste stoffer.
 • Test vannet og juster om nødvendig til idealverdien for pH.

Ukentlig vedlikehold

 • Test og juster pH.verdi og alkalitet
 • Tilsett 10 ml bright & Clear og 25 ml No Scale per 1000 liter
 • Danner det seg skum på overflaten (såperester/kosmetikk), tilsettes Foam Down (best med spray pistol)


Anvendes SunWac 12 tabletter:

 • Hvis det ikke har vært badet i ukens løp, tilsettes 4 tabletter per 1000 liter.

Anvendes Bromin-tabletter og SpaChock

 • Tilsett 30 ml Spachock/1000 liter. Etterfyll Bromin.tabletter ved behov.

Anvendes OxyBox:

 • Tilsett 20 ml Spachock Activator/1000 liter
 • Vannet sjokkbehandles ved å tilsette 15 ml MiniChloor/eller 50 ml Active Oxygen Granular.


Månedlig vedlikehold

 • Mål TDS-verdien – bytt vannet hvis tallet er 1000 mg/l høyere enn da du først fylte karet.
 • Ta den skitne filterpatronen opp av filterhuset og fjern alt synlig smuss mellom lamellene ved å spyle den med rent vann. Plasserderretter patrronen i en plastbøtte eller et renserør og tilsett 1 dl Filter Cleaner og rent vann til patronen er helt dekket. Ta opp patronen når den har ligget i bløt i minst 12 timer og skyll den grundig med vann. Det anbefales å bytte mellom to sett filterpatroner.


Periodisk vedlikehold, 2-4 ganger i året:

 • Rengjør og forsegl termolokket med CoverCare Box
 • Bytt vannet hvis TDS-verdien er 1000 mg/l høyere enn da du første gang fylte karet. TDS-verdien bør aldri overstig 3000 mg/l
 • Innen det fylles på nytt vann, byttes 500 ml Biofilm Cleaner for rengjøring av det skjulte rørsystemet. Følg veiledning på flasken.
 • Rengjør det tomme karet med Cleansing Cream og poler til høyglans med Beauty Polish før det fylles opp ed nytt vann av drikkevannskvalitet.Testutstyr til kontroll av vannet i utendørs massasjebad


Elektroniske tester:

 • Scuba 2, digital tester/photometer for klor, alkalitet, pH og cyanursyre.
 • Elektronisk tester for TDS (blå)
 • elektronisk tester for pH (rød)
 • Tabletter
 • DPD-tabletter for klor og pH
 • DPD-tabletter for brom og pH

Teststipes

 • For måling av TDS
 • Teststripes for måling av klor, alkalitet og pH
 • Teststripes for måling av brom, alkalitet og pH
 • Teststripes for OxyBox, Active Oxygen og ph