terjesen2
Terjesen

Næringstjenester

Vi leverer komplette energi- og miljøløsninger i forbindelse med nybygg eller større rehabiliteringer. Vi står for prosjektering og gjennomføring fram til ferdig anlegg.

Dagens krav til komfort, hygiene og energifleksibilitet har gjort at dagens moderne bygg har fått flere typer rørsystemer enn noen gang tidligere. Sammen med våre kunder tilpasser vi systemene. Slik at vi ivaretar byggets og kundens behov.

Vi har utviklet systemløsninger som sikrer enkel og rask installasjon.

Som eksempler på systemer i moderne bygg kan nevnes:

  • Sanitæranlegg
  • Varmeanlegg
  • Kjøleanlegg
  • Støvsugeranlegg
  • Sprinkleranlegg
  • Gassanlegg
  • Varmepumper

Disse systemene spiller sammen slik at de best mulig dekker kundens krav og byggets krav til lavt energiforbruk.